About Us

Організація створена з метою: забезпечення захисту законних прав та інтересів своїх Членів, задоволення та захист їх соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших потреб; захист прав вітчизняних кіновиробників, продюсерів та розповсюджувачів кінопродукції; надання юридичних консультацій та юридичної підтримки; сприяння створенню правової бази та демократичної розбудови вітчизняного кіно, підняттю його до європейського рівня.

Завданнями Організації є:

  • Сприяння належному урядуванню в галузі кіновиробництва, продюсування, прокату і реалізації кінопродукції.
  • Наближення кіно- законодавства до стандартів країн ЄС.
  • Підвищення професійності кіно- фахівців та залучення до роботи перспективної молоді.
  • Розвиток професійних стандартів.
  • Підвищення рівня кінограмотності.
  • Співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами з питань, що відносяться до мети Організації.
  • Сприяння професійному розвитку своїх Членів та поширенню етичних стандартів поведінки серед професійної спільноти.
  • Сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації Членів Організації.
  • Забезпечення Членів Організації необхідними видами навчальних, інформаційних, консультаційних та інших послуг.
  • Сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості Членів Організації

Наша команда

Артем Денисов

Голова Організації

Світлана Рудюк

Заступник Голови Організації

Contacts